Information om Corona-viruset COVID-19

Uppdaterad 2020-10-30

Vi bevakar ständigt utvecklingen och anpassar vår verksamhet utifrån myndigheters råd och riktlinjer samt Regeringens beslut. Om riktlinjer ändras eller nya beslut tas så uppdaterar vi löpande vår policy nedan för såväl träning och event.

Våra träningspass kommer att fortsätta träna enligt schema men med särskilda åtgärder och riktlinjer (läs mer nedan).  Om Regering eller myndighet tar nya beslut eller inför nya bestämmelser så rättar vi oss självklart efter dessa. Du kan läsa mer om Folkhälsomyndighetens generella rekommendationer kring träning och idrottsaktiviteter här >>

Vi prioriterar er säkerhet och hälsa. Vi följer utvecklingen och agerar utifrån nya råd och beslut.

Med vänliga hälsningar Team NMT.

Har du någon fråga? Kontakta oss på info@nordicmilitarytraining.se


Information för dig som tränar med oss

Uppdaterad 2020-10-30

Från och med 2020-03-29 så gäller förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. NMT:s träningspass och event omfattas INTE av den nya förordningen och förbudet. Folkhälsomyndigheten utgår dock från att denna gräns kommer bli normgivande för alla typer av sammankomster oavsett om de omfattas av förordningen eller inte. På grund av detta har de satt gränsen till 50 för att t ex träningsverksamhet ska kunna drivas även fortsättningsvis och att riskerna vid sådana aktiviteter kan minskas genom lämpliga åtgärder. FHM skriver även: ”Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta.” Utifrån detta har vi beslutat att fortsätta med vår träning och våra kurser enligt schema men där alla deltagare och ledare följer några särskilda riktlinjer (se nedan). Precis som FHM anser vi att träning och idrott är extra viktigt i tider som dessa – både för kropp och själ! Riktlinjerna har vi tagit fram utifrån FHM:s rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar samt deras riskbedömningsverktyg och förslag på åtgärder vid evenemang och sammankomster. Om myndigheter eller Regeringen tar nya beslut eller kommer med andra råd och rekommendationer så kommer vi självklart att följa dessa.

Angående skärpta regionala råd under oktober/november 2020

De skärpta råden för vistelse i allmänna inomhusmiljöer samt deltagande vid föreställningar, konserter och idrottsträningar riktar sig till gemene man. Verksamheter och arrangörer uppmanas att vara extra vaksamma samt vidta åtgärder så att trängsel inte uppstår. NMT:s träningar kommer därför att hållas enligt schema på samtliga orter även framöver men utifrån åtgärderna och riktlinjerna nedan. Om råd eller regler för verksamheter skärps eller förändras ytterligare framöver så kommer vi självklart följa dessa.

Åtgärder och särskilda riktlinjer vid träningspass

För att minimera risken för trängsel och eventuell smittspridning så mycket som det bara går har vi anpassat vår verksamhet och har satt några riktlinjer som alla instruktörer och deltagare ska följa i samband med våra träningspass:

  • Maximalt deltagarantal i en träningsgrupp är 25 personer (Oftast är deltagarantal 10-15 personer).
  • I de fall flera grupper tränar på samma plats vid samma tid så kommer samlingen ske separat för varje grupp. Våra instruktörer visar dig till rätt grupp vid ankomst.
  • Vi genomför inga övningar där deltagare har kroppskontakt, t ex styrkeövningar i par, bära varandra osv.
  • Övningarna anpassas så att alla kan hålla ordentligt avstånd till varandra.
  • Vi undviker all kroppskontakt i form av high-fives, handskakningar och kramar innan, under och efter passen.
  • Vi håller 1-2 meters avstånd till varandra både före, under och efter träningspassen.
  • Kom inte till träningspass om: du har sjukdomssymptom, har haft sjukdomssymptom de senaste 48 timmarna eller någon i din närhet är sjuk.
  • Vi samlas alltid utomhus. Detta gäller även för de fåtal grupper som har tillgång till omklädningsrum eller liknande.