Information om Corona-viruset COVID-19

Uppdaterad 2021-01-08

Våra tankar gällande smittspridningen

Vi vet att NMT-passen för många medlemmar är avgörande för träningsmotivationen, särskilt under den här tiden av året. Utifrån NMTs förutsättningar med utomhusträning och att vi kan anpassa träningsupplägg för att undvika trängsel anser vi också att vi kan genomföra våra träningar på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Därför är vi så glada att det nu ges tydliga riktlinjer gällande våra aktiviteter trots den pågående smittspridningen och pandemiläget i Sverige just nu. Tillsammans med ledare och medlemmar vill vi förvalta detta förtroende och hjälpas åt att genomföra våra träningar på ett säkert sätt.

Nya allmänna råden

Från och med 14 december ersätts alla regionala råd av nya nationella allmänna råd. I råden understryks att idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga (!!) för folkhälsan och att de kan genomföras för både barn och vuxna så länge som risken för smittspridning minimeras genom att:

1. Hålla avstånd till varandra

2. Inte dela utrustning med varandra

3. När det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus

4. Undvika gemensamma omklädningsrum

5. Resa till och från aktiviteten individuellt

6. Utföra aktiviteten i mindre grupper  

Som ni ser har de ju haft NMT i åtanke! Eftersom vi redan tidigare gjort anpassningar för våra träningspass (se nedan) så är ju inte detta några konstigheter för oss. Självklart gäller också de övriga allmänna råden samt våra tidigare riktlinjer för deltagare och ledare om att vi undviker kroppskontakt, håller avstånd osv.  

Vår ambition är att fortsätta bedriva vår träning i mindre skala tryggt för våra medlemmar.  Vi hoppas att ni medlemmar har förståelse vissa justeringar och förstår att vi gör allt vi kan för att kunna fortsätta bedriva träningen vi alla älskar.

Vi gör följande uppdateringar:

 • Ökar antalet instruktörer på våra pass och därmed dela upp gruppen i flera mindre grupper
 • Samlas utomhus på alla orter och ej tillhandahålla omklädningsrum.
 • Fortsätta hålla avstånd och följa övriga uppsatta riktlinjer (se mer nedan)

Med ovan justeringar och förändringar kommer vi på Nordic Military Training kunna säkerställa att gruppstorleken är inom gränsen för restriktionerna, att medlemmarna kan träna tryggt med gruppen och fortsätta bidra till folkhälsa som är så nödvändigt i dessa tider!

Vi bevakar ständigt utvecklingen och anpassar vår verksamhet utifrån myndigheters råd och riktlinjer samt Regeringens beslut. Om riktlinjer ändras eller nya beslut tas så uppdaterar vi löpande vår policy nedan för såväl träning och event.

Åtgärder och särskilda riktlinjer vid träningspass

För att minimera risken för trängsel och eventuell smittspridning så mycket som det bara går har vi anpassat vår verksamhet och har satt några riktlinjer som alla instruktörer och deltagare ska följa i samband med våra träningspass:

 • Maximalt deltagarantal i en träningsgrupp är 15 personer
 • I de fall flera grupper tränar på samma plats vid samma tid så kommer samlingen ske separat för varje grupp. Våra instruktörer visar dig till rätt grupp vid ankomst.
 • Vi genomför inga övningar där deltagare har kroppskontakt, t ex styrkeövningar i par, bära varandra osv.
 • Övningarna anpassas så att alla kan hålla ordentligt avstånd till varandra.
 • Vi undviker all kroppskontakt i form av high-fives, handskakningar och kramar innan, under och efter passen.
 • Vi håller 1-2 meters avstånd till varandra både före, under och efter träningspassen.
 • Kom inte till träningspass om: du har sjukdomssymptom, har haft sjukdomssymptom de senaste 48 timmarna eller någon i din närhet är sjuk.
 • Vi samlas alltid utomhus. Detta gäller även för de fåtal grupper som har tillgång till omklädningsrum eller liknande.

Vi är snart på G fullt ut igen!

Vi hoppas att vi ska kunna komma igång med våra träningsgrupper, event och resor så snart det bara går!

Vi ses snart i ledet! Bestämda kramar Nordic Military Training