Nordic Military Training villkor för medlemskap och träningskort

Genom köp/teckning av träningskort eller medlemskap hos Nordic Military Training (NMT) förbinder du dig till följande villkor. Dessa villkor gäller tills vidare och ersätter alla tidigare medlemsvillkor från NMT. 

Teckning och köp av medlemskap och träningskort

Vid köp ingår du ett avtal med en angiven bindningstid. Kund förbinder sig att erlägga träningsavgift enligt avtalade bindningstider. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas.

Betalningsvillkor

Betalning för medlemskap och träningsavgift skall vara Nordic Military Training tillhanda inom 10 dagar efter att betalningsinstruktioner eller faktura sänts ut via e-post om betalning inte skett via kort eller autogiro i samband med anmälan. För träningskort med månadsvis betalning debiteras avgiften löpande per månad i förskott. Vid aktivering av månadsvis betalning debiteras träningsavgift för återstående period av aktuell månad vid köptillfället. Månadsvis betalning görs sedan för nästkommande månad via automatisk dragning via bank-/kreditkort eller autogiro den 28:e varje månad. Om vi av någon anledning inte kan debitera träningsavgift via ditt kort eller autogiro kommer du istället få en faktura för avgiften. Observera att du är betalningsskyldig för samtliga månader inom din bindning – och uppsägningstid.

Bindningstid, förlängning och uppsägning

Alla våra medlemskap och träningskort förlängs automatiskt efter att bindningstiden löpt ut. Från och med denna tidpunkt gäller uppsägningstid enligt de särskilda villkoren för det aktuella medlemskapet eller träningskortet.

Du meddelas via e-post (till den adress som du uppgav vid teckning) om förlängning 30 dagar innan bindningstiden upphör. Du kan säga upp ditt medlemskap eller träningskort från att förlängas när som helst, dock senast 10 dagar innan bindningstiden går ut. Uppsägningstiden beräknas från sista dagen i den månad då uppsägning sker.

Uppsägning görs skriftligen via e-post till info@nordicmilitarytraining.org. Vi bekräftar alltid uppsägning med vändande e-post inom några dagar. Kontakta oss om du inte mottagit någon bekräftelse då ditt mail i så fall troligen inte nått oss.

Frysning av medlemskap och träningskort

 • Medlemmar som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap eller träningskort under viss tid kan frysa dessa (gäller ej klippkort eller kurser).
 • Frysning av årskort kan göras med minst 1 månad och som längst 4 månader och endast under 1 period per kalenderår. Giltig anledning är sjukdom/skada som kan stärkas med läkarintyg eller graviditet.
 • Frysning av månadskort kan göras upptill 4 veckor under 1 period per kalenderår oavsett anledning.
 • Frysning kan inte göras retroaktivt oavsett om betalning har erlagts eller ej.
 • Maila till info@nordicmilitarytraining.org vid frysning och bifoga läkarintyg för frysning av årsmedlemskap.

Överlåtelse
Alla medlemskap och träningskort är personliga och kan ej överlåtas till annan person.

Särskilda villkor för våra medlemskap och träningskort

STHLM Träning & Medlem 1 år (förskott)

Villkor:

 • Gäller för träning i Stockholm 1 år från teckningsdatum. Obegränsad träning vid Ursvik, Östermalms IP, Tantolunden och Täby samt specialpass (Gäller ej kurser eller event).
 • Medlemskapet kostar 5940 kr per år och betalas i förskott via betalkort eller autogiro.
 • Medlemskapet är giltigt 12 mån från teckningsdatum och kan inte återbetalas. Det förnyas automatiskt årligen om det inte sägs upp innan förnyelsedatumet.
 • Uppsägning måste göras skriftligen till info@nordicmilitarytraining.org och bekräftas av oss med vändande e-post.

STHLM Träning & Medlem 1 år (månadsbetalning)

Villkor:

 • Detta är ett årsmedlemskap med månadsbetalning som ger dig obegränsad träning vid Ursvik, Östermalms IP, Tantolunden och Täby samt specialpass (Gäller ej kurser eller event).
 • Medlemskapet kostar 6 300 kr per år och betalas via automatisk kortdebitering eller autogiro månadsvis om 525 kr/månad.
 • Bindningstiden är 12 mån från teckningsdatum.
 • Efter att bindningstiden löpt ut är uppsägningstiden 3 månader från det datum uppsägning görs. Vid uppsägning inom bindningstiden slutar kortet att gälla vid bindningstidens slut.
 • Uppsägning måste göras skriftligen till info@nordicmilitarytraining.org och bekräftas av oss med vändande e-post.

STHLM Månadskort (månadsbetalning)

Villkor:

 • Detta är ett månadskort med 1 månads uppsägningstid från det datum uppsägning görs. Månadskortet förlängs automatiskt månadsvis om det inte sägs upp. Obegränsad träning vid Ursvik, Östermalms IP, Tantolunden och Täby samt specialpass (Gäller ej kurser eller event).
 • Kostnaden är 595 kr/månad och betalas med betalkort eller autogiro.
 • Uppsägning måste göras skriftligen till info@nordicmilitarytraining.org och bekräftas av oss med vändande e-post.

ÖVRIGA Träning & Medlem 1 år (förskott)

Villkor:

 • Gäller för träning på din ort för Övriga orter 1 år från teckningsdatum. Obegränsad träning på din ort för Övriga orter (Jönköping, Malmö/Lund, Uppsala eller Västerås) samt specialpass (Gäller ej kurser eller event).
 • Medlemskapet kostar 3540 kr per år och betalas i förskott via betalkort eller autogiro. Medlemskapet är giltigt 12 mån från teckningsdatum och kan inte återbetalas.
 • Det förnyas automatiskt årligen om det inte sägs upp innan förnyelsedatumet.
 • Uppsägning måste göras skriftligen till info@nordicmilitarytraining.org och bekräftas av oss med vändande e-post.

ÖVRIGA Träning & Medlem 1 år (månadsbetalning)

Villkor:

 • Detta är ett årsmedlemskap med månadsbetalning som ger dig obegränsad träning på din ort, Jönköping, Malmö/Lund, Uppsala eller Västerås samt specialpass (Gäller ej kurser eller event).
 • Medlemskapet kostar 3900 kr per år och betalas via automatisk kortdebitering eller autogiro månadsvis om 325 kr/månad.
 • Bindningstiden är 12 mån från teckningsdatum.
 • Efter att bindningstiden löpt ut är uppsägningstiden 3 månader från det datum uppsägning görs. Vid uppsägning inom bindningstiden slutar kortet att gälla vid bindningstidens slut.
 • Uppsägning måste göras skriftligen till info@nordicmilitarytraining.org och bekräftas av oss med vändande e-post.

ÖVRIGA Månadskort (månadsbetalning)

Villkor:

 • Detta är ett månadskort med 1 månads uppsägningstid från det datum uppsägning görs. Månadskortet förlängs automatiskt månadsvis om det inte sägs upp. Obegränsad träning på din ort, Jönköping, Malmö/Lund, Uppsala eller Västerås samt specialpass (Gäller ej kurser eller event).
 • Kostnaden är 395 kr/månad och betalas med betalkort eller autogiro.
 • Uppsägning måste göras skriftligen till info@nordicmilitarytraining.org och bekräftas av oss med vändande e-post.

Klippkort 5 pass (alla orter)

Villkor: Detta är ett kort som gäller för 5 separata träningstillfällen både i Stockholm och Övriga orter. Klippkortet är giltigt 6 mån från teckningsdatum. Frysning gäller ej för klippkort.

Ångerrätt

Enligt lag har du 14 dagars ångerrätt för både medlemskap och träningskort räknat från köptillfället förutsatt att du inte använt någon av medlemsförmånerna eller deltagit i träningen. Om du vill nyttja din ångerrätt ska du meddela oss om detta via info@nordicmilitarytraining.org. Om du köpt ett medlemskap som inkluderar en fysisk produkt ska denna returneras oanvänd innan återbetalning görs. Du står själv för kostnad av returfrakten. När vi mottagit eventuell retur av produkt samt godkänt återköpet återbetalar vi erlagd summa till ditt bankkonto senast inom 14 dagar.

Ångerrätt Kurser

Gäller separata köp av kurser med begränsat antal träningstillfällen. Om anmälan görs mer än 14 dagar innan kursstart så gäller ångerrätten enligt stycket ovan. Om anmälan görs mindre än 14 dagar innan kursstart så gäller ångerrätten endast fram till kursens startdatum. Efter kursens startdatum kan inte ångerrätt tillämpas och återbetalning är ej möjlig.

Tillgång – ändringar i schema & utbud

NMT förbehåller sig rätten att ställa in ett pass eller ändra datum eller tid och plats för ett pass. Information om detta sker via e-post och Facebookgrupp. Under juli & augusti samt under jul har vi ett schema med begränsat antal pass. Ingen träning på röda dagar. 

Ansvar & försäkring

All träning med NMT sker på egen risk. Kund ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de kan utöva träningsaktiviteter utan risk för sin hälsa. NMT har rätt att avbryta en medlems träning och/eller säga upp medlemskap om fortsatt träning enligt NMT:s egen bedömning kan medföra hälso- eller skaderisk. NMT ansvarar inte heller för personskador eller andra skador som uppkommit på grund av olycksfall vid träning. NMT tar inte ansvar för eller ersätter medlems egendom vid stöld. NMT ansvarar inte för kläder, skor eller annan utrustning som du använder under träningspassen. 

Rabatterade avtal/kampanjerbjudande

Kund som önskar teckna avtal till rabatterat pris, exempelvis för studentrabatt, ska bifoga bild på studentlegitimation via mail.

Kampanjerbjudande

Har du tecknat ett av våra kampanjerbjudanden, så löper medlemskapet på med ordinarie pris efter kampanjerbjudandets slut.

Åldersgräns

Minimiåldern för att träna med Nordic Military Training är 18 år. Under 18 år krävs målsmans intyg och ett godkännande av NMT.

Säkerhets- & ordningsregler

Dessa säkerhets och ordningsregler är till för att skydda och hjälpa dig som medlem. Medlem förutsätts uppträda på ett sätt som inte stör andra medlemmar. NMT tar tydligt avstånd från all form av doping. Medlem får inte marknadsföra eller sälja egna eller annans varor eller tjänster på NMT. Medlem skall komma i tid till passet som startar på utsatt tid. Vid sen ankomst kan medverkan i passet nekas. NMT förbehåller sig rätten att om medlem bryter mot säkerhets- och ordningsregler och underlåter vidta rättelse vid upprepade tillfällen avsluta medlemskapet och Medlem har ej rätt att återfå erlagd avgift för resterande avtalsperiod.

Godkännande av bilder och video. Vid medlemskap godkänner du att bilder och videos med din medverkan som tas i samband med Nordic Military Training träningspass och event kan användas i tryckt & social media.

Förtydliganden och godkännande

Genom att ingå ett träningsavtal med NMT accepterar jag ovanstående villkor. 

0
Your Cart
 • No products in the cart.